uk

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Збірник матеріалів Міжнародної наукової 

інтернет-конференції (26 листопада 2021 р.)

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Наступна Міжнародна наукова 

інтернет-конференція

«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти

в умовах глобалізації»

відбудеться  23 грудня 2021 р.